Welkom op mijn site


Op deze site publiceer ik mijn literaire en journalistieke werk van de afgelopen 50 jaar. Veel daarvan moet nog gedigitaliseerd worden. Ik doe dat in een soort update-proces: ook als een verhaal of roman nog niet af is, worden stukken ervan geplaatst, met onder het meest recente stukje 
Wordt vervolgd … Zo kan de lezer het als het ware als een soort feuilleton beleven.


Het vrije werk kenmerkt zich door een rijke dosis fantasie, waarbij ik toch het straatrumoer van de tijd waarin ik iets schreef, niet schuw. Ook zijn hier en daar auto-biografische trekjes niet te vermijden. Hoewel ik altijd wel uitga van een bepaald idee of persoon, wist en weet ik van te voren niet precies waar het heen gaat. Het verloop en de afloop van een verhaal is voor mij ook vaak een volslagen verrassing. Daarom is schrijven voor mij een avontuur. In het nieuwe werk dat ik zeker ook ga maken kun je dit schrijfproces letterlijk meebeleven. 
Laten we het live-writing noemen, voor degenen die behoefte hebben aan het indelen van de wereld in vakjes.

 

Het journalistieke werk bestaat uit artikelen die ooit geschreven zijn voor diverse tijdschriften, voornamelijk in Wordt Vervolgd (Amnesty International), Reflector (uitg. Malmberg) en MensenRechtenMagazine (uitg. Meulenhoff).

Onder non-fictie valt ook het literair-historische en literair-theoretische werk dat ik tijdens mijn studie Nederlandse Taal- en Letterkunde over Menno ter Braak heb geproduceerd.

Mijn werk omvat: