Wordt Vervolgd – Peru onder Fujimori

Nog geen verbetering onder Fujimori

door Joop Heij

 

In juli dit jaar kwam president Alberto Fujimori aan de macht. Ondanks zijn intenties om de mensenrechten te respecteren en te bevorderen en een nationale commissie voor de mensenrechten in het leven te roepen, heeft Fujimori nog geen specifieke maatregelen genomen.

fujimoriDe periode na zijn verkiezing werd gekenmerkt door een gering aantal meldingen van schendingen van mensenrechten. Aan deze periode is abrupt een einde gekomen door een aanzienlijke toename van verdwijningen en buitengerechtelijke executies en door de ontdekking van twee massagraven.

Zestien boeren van de Iquicha-gemeenschap in het departement Ayacucho werden op 22 augustus door soldaten en ronderos (civiele verdedigingsgroepen onder militair bevel) doodgeschoten. Dit incident vond plaats drie dagen nadat de leiders van de Iquicha-gemeenschap geweigerd hadden deel te nemen aan een geplande confrontatie met Sendero Luminoso (Lichtend Pad), de maoïstische guerrillabeweging die vooral in het departement Ayacucho erg actief is. De militairen en ronderos hadden de leiders hierom gevraagd. Vijftig soldaten en ongeveer honderd ronderos namen zestien leden van de gemeenschap gevangen en schoten hen dood. Onder de slachtoffers bevonden zich vrouwen en kinderen.

Half oktober werden de mishandelde en met kogels doorzeefde lichamen van achttie mensen gevonden in een massagraf in het district San Pedro de Cachi in het departement van Ayacucho. Negen lichamen zijn geïdentificeerd. Het zijn de lichamen van boeren die op 22 september door soldaten en ronderos gevangen waren genomen. De autoriteiten hadden overigens ontkend dat zij in hechtenis waren.

(Wordt Vervolgd, jaargang 24, nr. 1, januari 1991)

backterug naar inhoudsopgave