Eiland – Proloog: Zero Brains

Door Joop Heij

Proloog: Zero Brains

“Volgende week donderdag is het zover”, had Dr. Brains gezegd, en meteen had iedereen in de groep zijn mond gehouden, zoals altijd wanneer hij het woord nam. Deze mededeling was uitsluitend bedoeld om het rumoer te laten verstommen. Goed beschouwd was de aankondiging totaal overbodig, want Dr. Brains hoefde altijd maar een kik te geven om zich verzekerd te weten van een ademloos gehoor. En zelfs dat niet, een achteloos gebaar, een plotseling halt houden, was eigenlijk al genoeg om iedereen tot zwijgen te brengen en vol verwachting aan zijn lippen te laten hangen. Hij had dus net zo goed onmiddellijk kunnen zeggen wat hij te zeggen had.

Toch wachtte Dr. Brains nog geruime tijd voor hij verderging. Soms vond hij het leuk om zijn volgelingen langer in spanning te laten zitten dan nodig was. Het benadrukte zijn gezag en verleende zijn woorden extra gewicht.

“Geachte vakgenoten, dappere medestrijders, kortom collega’s en kameraden, volgende week donderdagavond, meteen na het beëindigen van onze vaste activiteiten, zullen wij bekend maken welke opdracht kandidaat Zero zal moeten uitvoeren om officieel tot onze Actiegroep te worden toegelaten.”

 

Lees verder: Hoofdstuk 1 – De Schrijfopdracht